Fra Radio Gladsaxe til Kanal Gladsaxe.

10 år den 18.feb.2018.

I nov.2007  besluttede Gladsaxe Kommunalbestyrelse, at der ikke længere skulle drives lokalradio,

Radio Gladsaxe, som lokalradioen hed på det tidspunkt, og dermed stod Gladsaxe reelt uden lokalradio, dvs. der var en masse lokalstof, der var i fare for aldrig at blive sendt ud til alle borgerne i Gladsaxe. Så efter 20 år i æteren blev der lukket og slukket.

Men det var ikke alle politikere, der var enig i beslutningen om at lukke lokalsenderen, Lars Abel fra de Konservative, opfordrede Peter Colmorten  til at undersøge om der ikke var en mulighed for at etablere en lokalradio i Gladsaxe?

Peter Colmorten var på det tidspunkt tilknyttet firmaet Videx, der bl.a. lavede høreapparater og dørtelefoner, og havde tilknytning til et kommunikationscenter, der drev flere lokalradioer,. Det var derfor oplagt at bede dem om hjælp, og med deres assistance lykkedes det langt om længe at få oprettet Kanal Gladsaxe. Og for ligesom at markere en ny æra, så skiftede man navn fra Radio Gladsaxe til Kanal Gladsaxe.

Det er ikke bare sådan ligetil at starte en ny lokalradio, der var rigtig mange ting der skulle på plads før man overhovedet kunne starte.

Som det første punkt skulle alt det tidligere udstyr tages ned fra huset på Kildebakken hvor man hidtil havde sendt fra.

Der skulle også søges om sendetilladelse, og et meget vigtigt punkt: der skulle findes et nyt lokale!

Radio Cafeen

De nye lokaler blev fundet på Telefonfabrikken, og så blev alt udstyr opstillet i kælderen (musikkælderen) og man fik tilmed et lille møderum stillet til rådighed, der kunne man så optage de forskellige udsendelser. Så skulle alting sådan set være i orden, Men….det viste sig at der var den betingelse, at man ikke måtte sende live lørdag og søndag, for der var  andre brugere der benyttede disse tidspunkter. Det fandt man så ud af, og herfra nåede man så – trods restriktioner – at sende fra i et par år.

Men så fandt ledelsen på Telefonfabrikken ud af, at de lokaler, som Kanal Gladsaxe rådede over, skulle bruges til andre formål, altså måtte man igen ud for at finde lokaler, der var egnede til at indrette som studie. 

Langt om længe faldt valget på Borgernes Hus på Søborg Hovedgade 79, og herfra sendte man så i mange år. Man deltog aktivt i husets arrangementer, og selv om det bestemt ikke var de bedste lokaler, så var man rigtig glade for at være der.

Men, men, men, i 2015 besluttede Gladsaxe Kommunalbestyrelse så at sælge Borgernes Hus, og alle de foreninger og grupper der holdt til i huset, måtte altså finde nye tilholdssteder.

Det var noget af en streg i regningen, for det betød jo at man igen skulle ud og finde nye lokaler.

Valget faldt på Gladsaxevej 315 der tidligere havde huset et maskinsnedkeri og ungdomsskolen. Ungdomsskolen var blevet flyttet, og lokalerne stod tomme, og her fik Kanal Gladsaxe for første gang et rigtigt studie til optagelser og liveudsendelser. Kanal Gladsaxe er meget tilfredse med de nuværende forhold. Det har gjort at radioen kan udvikle sig og bl.a. tilbyde

de frivillige medarbejdere ordentlige arbejdsforhold.

På nuværende tidspunkt er der 15-20 frivillige der er beskæftiget på Kanal Gladsaxe, og Peter

                      Kvartalets forening

Kanal Gladsaxe Radio og TV
Kanal Gladsaxe Radio og TV Gladsaxevej 315
Arne Hermann

Colmorten står stadig i spidsen for at formidle lokale nyheder til borgerne i Gladsaxe.

Kulturen i Gladsaxe ønsker Kanal Gladsaxe tillykke med de første 10 år og god vind i de forhåbentligt mange kommende år.

Kirsten Nejst. Kulturen i Gladsaxe