Af Kurt Rasmussen, Kanal Gladsaxe Radio

Kanal Gladsaxe Radio startede som et nyt projekt i Gladsaxe Kommune 2008 da  kommunen lukkede den lokale  kommuneejede Gladsaxe Radio.

Åbent Hus på Telefonfabrikken hvor vi sendte live på radioen og lavet tv også

Da mange, incl. Peter Colmorten, mente, at nu kom der til at mangle en lokal Radio i Gladsaxe, blev man enige om at starte en ny lokal radio station – som et nyt projekt. Det blev så starten på Kanal Gladsaxe Radio, ved hjælp af et starttilskud fra Gladsaxe Kommune, samt efterfølgende tilskud fra Kulturministeriet. Radioen har lokaler i Gladsaxe Kulturhus på Telefonvej 8. Lokalerne i Kulturhuset er et mødelokale og ikke et ”lydstudie” og som sådan lever lokalerne ikke helt op til det ønskelige til de mange optagelser, det efterhånden er i Radioen. Alle de mange forskellige lyde, der nu engang er i  Kulturhuset – høj tale, fløjt, trappen og mange andre lyde fra gangarealerne skal efter optagelserne ’sorteres fra’. Det sker også at døren bliver åbnet under en optagelse – så er det bare ’en ommer’. Foreningen Kanal Gladsaxe Radio er medlem af paraply-organisationen Kulturen i Gladsaxe og kan findes på kommunens Foreningsportal.

Ved den stiftende generalforsamling blev Peter Colmorten valgt til stationsleder for radioen, tillige med en bestyrelse og en stor del frivillige medarbejdere.

Nyt fra radioen

Kanal Gladsaxe Radio vil i efteråret 2012 give kommunens borgere og foreningsliv mulighed for at komme i ’æteren’.

Der er tre muligheder for dette:

•  Hvis du har en hobby, som du vil delagtiggøre andre i, så få en aftale om en radioudsendelse. Ring: tlf. 31 20 47 52

•  Foreningerne i Gladsaxe kan     også komme og fortælle om deres forening; hvad de laver af spændende ting og som måske kan ramme  målgruppen blandt borgerne i kommunen. Man kan evt. få en journalist , samt en fotograf fra Radioen ud og lave et op  læg til en udsendelse.

    Så foreningerne-  nu er det med at tage imod dette gratis tilbud til at komme til orde via Radioen i Gladsaxe.  

  Så kom frit frem.

Kanal Gladsaxe TV

Kontakt Radioen på tlf. 31 20 47 52 hvis I har lyst til at lave TV.

Net Radio

Det er et meget varieret program, laves en del af.
Udsendelser om Råd, samt oplysninger til ”Ældre der
laves hver lørdag/søndag af sport, Åbent Hus i
Kulturhuset, Borgere”, hvad de skal være

Radioen har også en net-radio, og du kan gå ind og se alle tidligere programmer/udsendelser. program, hvor værten, Jacob Jacobsen fortæller, hvad der sker i Gladsaxe Kommune, samt rundt om i landet.”Kulturtimen” er et kultur-program. <dette kan omfatte mange forskellige emner. Morten er vært.

”Hermanns Hjørne”. Arne Hermann er Gladsaxe Kommunes kendte lokalhistoriker, og kan fortælle om gamle såvel som nye Gladsaxe, og hvad der ellers skete mange år tilbage. F.eks. Anden Verdenskrig, Koldkrigens dage, da sporvognen kom til

Arne Hermann på vores TV Kanal
  • Kurt Hanberg er vært for et Musik Program, hvor der spilles ny og gamle plader og lytterne. •   Debat programmer, som der politikere og andre interessante personligheder.

Alle disse mange udsendelser bestyres af ganske få medvirkende på Radioen.

Driftstilskud til ikkekommerciel lokalradio

Vi modtager drifttilskud fra Kulturstyrelsen

Medieaftalen for 2019-2023 bevilger 45,8 mio. kr. årligt i tilskud til ikkekommerciel lokalradio og -tv. Radio- og tv-nævnet administrerer puljen og udbetaler tilskuddet i januar, med forbehold for vedtagelse af finansloven.

https://slks.dk/