Kanal Gladsaxe Radio og TV

Generalforsamling

Kanal Gladsaxe Radio                                                                                                                          Søborg Den 16-01-2019
Gladsaxevej 315
2860 Søborg

Der indkaldes hermed til den årlige “generalforsamling” på

Kanal Gladsaxe Radio,

dette finder sted

 

Generalforsamling

Fredag den 29. marts 2019 kl. 19.00

Kanal Gladsaxe

Gladsaxevej 315, 2860 Søborg

Tilmelding vil foregå på

 

“min forening”, eller på

mail: presse@kanalgladsaxe.dk samt på SMS 31 20 47 52 hvor du kan tilmelde dig.

Følgende dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning

4, redaktionens beretning

  1. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af regnskab for 2018, samt budget for 2019

 

  1. Kritisk revisions beretning.
  2. Godkendelse af regnskab og budget, herunder vedtagelse af kontingent for næste år.
  3. Indkomne forslag (Forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Alle forslag skal stilles skriftligt. Kun rettidigt indkomne forslag kan komme til afstemning..
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer dg suppleanter se &7 stk.1

 

Formand på valg på lige år

Næstformand – på valg i ulige år

Kasserer – på valg i ulige år

To bestyrelse smedlemmer – på valg i lige år

To bestyrelsessuppleanter – på valg hvert år

 

  1. Valg af stationsleder vælges hvert år.

11.valg af kritisk revisor pa valg hvert år.

  1. Eventuelt

Bilag::

Nye Vedtægter 2018 for Kanal Gladsaxe