Kanal Gladsaxe Radio og TV

Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling

Torsdag den 31. Maj kl. 19.00

Kanal Gladsaxe Radio

Gladsaxevej 315, 2860 Søborg

 

Dagsorden for generalforsamling:

 

 1. Valg af dirigent.

 

 1. Valg af referent.

 

 1. Bestyrelsens beretning.

 

 1. Redaktionens beretning.

 

 1. Kasserens beretning , herunder fremlæggelse af regnskab for afsluttet regnskabsår og budget for de næste 12 måneder.

 

 1. Kritisk revisions beretning.

 

 1. Godkendelse af regnskab og budget, herunder vedtagelse af kontingentets størrelse.

 

 1. Indkommende forslag.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter se §7 stk.1

 

 1. Valg af stationsleder ( Kan godt være medlem af bestyrelsen ) på valg hvert år.

 

 1. Valg af kritisk revisor – på valg hvert år.

 

 1. Eventuelt.

Kanaal Gladsaxe Regnskab 2017

2018-05-31 Generalforsamlingsreferat Kanal Gladsaxe Radio pdf

Nye Vedtægter 2018 for Kanal Gladsaxe